Menu

Forside

Ydelser

Galleri

Om os

Kontakt

Ydelser

Nybyggeri

Tilbygning

Ombygning

Renovering & Vedligehold

Husrenovering

Termoruder

Udskiftning af døre og vinduer

Snedkerværksted

Maler- og lakeringsværksted

Finerværksted

Databeskyttelse

Varde Maskinsnedkeri er såkaldt ”dataansvarlig”

DATABESKYTTELSE

Oplysningspligt til kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om afgivelse af tilbud/overslag samt entreprisekontrakt/ordrebekræftelse med dig behandler Andersen & Andreasen, Varde Maskinsnedkeri ApS (efterfølgende kaldt Varde Maskinsnedkeri) en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Varde Maskinsnedkeri er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Andersen & Andreasen, Varde Maskinsnedkeri Aps, Stålværksvej 3, 6800 Varde

Cvr.nr.: 29 38 94 11

Tlf.nr. 75 21 19 11

E-mail: vardemaskinsnedkeri@gmail.com

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne fremsende tilbud, overslag, ordrebekræftelser, fakturaer m.v. og bare servicere dig på bedst mulige måde

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af de førnævnte aftaler/kontrakter

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af den aftalte opgave for dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til eventuelle underentreprenører, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Varde Maskinsnedkeri vil opbevare/gemme dine personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. cvr.nr., så vi i fremtiden kan assistere med en kopi af fakturaer samt oplyse om forbrugte materialer m.v.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Varde Maskinsnedkeri behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Varde Maskinsnedkeri ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.